De Uitdaging

‘De Uitdaging’ een activiteit waar kinderen op basis van onderzoeksvragen zelf antwoorden uitproberen. Dit geeft een extra stimulans om verder te groeien in werkhouding, concentratie, motivatie, probleem oplossend vermogen en sociale ontwikkeling. ‘De Uitdaging’ voorziet daar in.

De bijeenkomst begint met het onderdeel ‘waar het hart van vol zit’. Hierbij wisselen kinderen ervaringen uit. Hoe is het gegaan de afgelopen week in de klas en met de andere activiteiten. Ze ondernemen spelactiviteiten waarin ze leren samen te werken. Daarna gaan we ‘met volle kracht vooruit’. Hierin gaan kinderen samen aan het werk, waarin zelfontdekkend leren veel aandacht krijgt.

Op veel scholen starten ze hier in groep 5 mee, nadat onderzoek heeft bepaald of een kind (hoog of meer) begaafd is. Wij op Rennevoirt kijken naar het kind in de groep. Wanneer een kind méér uitdaging nodig heeft gaan we dat organiseren. Dat start in groep 2. En dat geldt niet alleen voor hoog of meerbegaafde leerlingen.

Naast 'De Uitdaging' als activiteit hebben we diverse materialen voor dagelijks gebruik in de klas die leren op een andere manier stimuleert. Want niet iedereen leert op dezelfde manier, daarom is afwisseling van praten over, tekenen, presenteren, schema’s maken en verslagen schrijven belangrijk. Multimedia speelt hierin een belangrijke rol. Het project ‘De uitdaging’ wordt aangestuurd door Monique Westerink en Els Toten.
 

bovenbouw aan de slag                                de vogels van de middenbouwMeer informatie
Via de onderstaande link kunt u informatie lezen over:
Praktische informatie en tips
om (hoog)begaafde leerlingen te laten excelleren. 

Schoolophetweb 2010 - © 2006 - 2010 Ratho B.V.