schooltijden & vakanties

In het onderstaande een overzicht van de schooltijden,
de schoolvakanties en de studiedagen.

Schooltijden
De onderbouw [groep 1&2] gaan maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naar school. Op woensdag zijn zij altijd de gehele dag vrij.

Groep 3 t/m 8 gaat de hele week naar school.
Vanaf 8.20 uur zijn de deuren open.
We beginnen 's morgens om 8.30 uur.
We hebben een continurooster, dus alle kinderen zijn om 14.30 uur uit.
Op de woensdagen is de school om 12.15 uur uit.

 


Vakanties & vrije (mid)dagen

Vakanties & vrije (mid)dagen

Herfstvakantie         ma 24-10-2022 t/m vrij 28-10-2022

Kerstvakantie          ma 26-12-2022 t/m vrij 6-1-2023

Carnavalsvakantie    ma 20-02-2023 t/m 24-02-2023

Goede vrijdag          vrij 07-04-2022

2e Paasdag              ma 10-04-2023

Meivakantie              ma 24-04-2023 t/m vrij 05-05-2023

Hemelvaartsdag        do 18-05-2023

Extra vrije dag          vrij 19-05-2023

2e Pinksterdag           ma 29-05-2023

Zomervakantie          ma 17-07-2023 t/m 27-08-202

Studiedag, alle leerlingen vrij

wo 05-10-2022

ma 31-10-2022

do 16-03-2023

di 27-06-2023


Studiemiddag, leerlingen vrij om 12.00 uur

vrij 23-12-2022

vrij 27-01-2023

vrij 14-07-2023

Schoolophetweb 2010 - © 2006 - 2010 Ratho B.V.