schooltijden & vakanties

In het onderstaande een overzicht van de schooltijden,
de schoolvakanties en de studiedagen.

Schooltijden
De onderbouw [groep 1&2] gaan maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naar school. Op woensdag zijn zij altijd de gehele dag vrij.

Groep 3 t/m 8 gaat de hele week naar school.
Vanaf 8.20 uur zijn de deuren open.
We beginnen 's morgens om 8.30 uur.
We hebben een continurooster, dus alle kinderen zijn om 14.30 uur uit.
Op de woensdagen is de school om 12.15 uur uit.

 


Vakanties & vrije (mid)dagen

Herfstvakantie 16-10-2023 / 20-10-2023

Kerstvakantie 25-12-2023 / 05-01-2024

Carnavalsvakantie 12-2-2024 / 16-2-2024

Meivakantie 22-4-2024 / 3-5-2024

Zomervakantie 6-7-2024 / 16-8-2024

Studiedag, alle leerlingen vrij

8 november 2023

19 januari 2024

4 maart 2024

18 juni 2024


Leerlingen vrij om 12.00 uur

22 december 2023

5 juli 2024

Schoolophetweb 2010 - © 2006 - 2010 Ratho B.V.