rapportageHet rapport heet op Rennevoirt  De Renneview. We gaan met kinderen en ouders
in gesprek. Waarom met kinderen in gesprek? We vinden dat ze mede
verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Dat maakt Rennevoirt anders.

Rapportage

 Rennevoirt staat voor een goede samenwerking tussen leerling, leerkracht en ouders. Het doel hiervan is een passend onderwijsprogramma ontwerpen waarmee de leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Door samen in gesprek te gaan over de onderwijsbehoeften van de leerling ontstaat een beeld welk programma en begeleiding hierbij passend is.  

We organiseren en werken volgens de visie dat de leerling eigenaar is van zijn leerproces. De leerling heeft zicht op de behaalde resultaten en evalueert geregeld hoe het gaat. Wij vinden het van belang dat de leerling betrokken is bij zijn eigen leerproces. Voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 betekent dit dat zij ook als gesprekspartner deelnemen aan het gesprek.  

Twee maal per jaar wordt er over uw kind een verslag geschreven. We noemen dit de 'Renneview'. 


Startgesprek 

Tijdens het startgesprek staat de kennismaking centraal. Het verloop van de start wordt besproken en er is ruimte om de informatie uit het groepsoverzicht met elkaar compleet te maken. Daarnaast worden de verwachtingen vanuit de leerling, ouders en leerkracht besproken. 

 

Voortgangsgesprek 1 

Tijdens het eerste voortgangsgesprek staat de doorgemaakte ontwikkeling van de voorgaande periode centraal. A.d.h.v. de 1e  Renneview worden de doelen voor de komende periode opgesteld. Zowel de sociaal emotionele- als de cognitieve ontwikkeling staan hierbij centraal.   

 

Voortgangsgesprek 2 
Tijdens het tweede voortgangsgesprek staat de doorgemaakte ontwikkeling van de voorgaande periode centraal. Tijdens dit evaluatiemoment wordt er teruggeblikt op afgelopen schooljaar en ontwikkelpunten voor het nieuwe schooljaar besproken. Hierbij staat de 2e Renneview centraal.


 Folder voor ouders van Cito
lees verder:cito ouderfolder
Schoolophetweb 2010 - © 2006 - 2010 Ratho B.V.