leerlingenzorg

Iedere leerling heeft zorg nodig. 
Leerlingenzorg gaat verder dan goede
resultaten voor lezen, taal en rekenen.

Leerlingenzorg
Rennevoirt vindt het belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium eventuele zorgvragen 
te signaleren en om daar in samenspraak met ouders oplossingen voor te vinden.
Een belangrijk item bij de leerlingenzorg is: Zit het kind lekker in zijn vel?
De zorgstructuur van Rennevoirt is uitgewerkt in diverse vste activiteiten.
Met als doel, het onderwijs af te stemmen op de behoefte en mogelijkheden van het kind.

Enkele voorbeelden van vaste activiteiten zijn:
- leerlingbesprekingen per stamgroep
- groepsbesprekingen per stamgroep
- toetsbespreking met de gehele bouw
- interne begeleiding voor individuele trajecten
- handelingsplannen voor individuele leerlingen of groepjes leerlingen
- begeleiding van leerlingen met leerlinggebonden financiering (rugzakje)

Drie keer per jaar worden de groepen en zorgleerlingen met de intern begeleider besproken.
Daarnaast worden drie keer per jaar de opbrengsten van het gegeven onderwijs met elkaar
in de bouw besproken. Dit kan omdat alle kinderen worden gevolgd via het Cito-leerlingvolgsysteem.

De zorgverbreding wordt begeleid door onze intern begeleidsters: 
Manon Beerens (bovenbouw),

Petra Ceton-Van Laarhoven (middenbouw),

Femke Timmermans (onderbouw).


Naast het begeleiden van processen, gaan zij samen met leerkrachten, ouders en kinderen op zoek
naar passende oplossingen. Huidige speerpunten zijn dyslexie en hoogbegaafdheid.
Veel kinderen kunnen wij op onze school opvangen. Eén van de gedachten is dat kinderen niet beter
gaan presteren als je steeds je achterstand krijgt voorgeschoteld, of steeds hoort welk verschil er
nog gedicht moet worden. Of het tegenovergestelde; hoeveel je voor loopt en moet wachten op de anderen.

Schoolophetweb 2010 - © 2006 - 2010 Ratho B.V.