schoolgids & kwaliteit

Over de kwaliteit van onderwijs wordt veel gezegd en geschreven.
Vaak wordt er alleen naar de opbrengsten gekeken.
Het proces om tot de opbrengst te komen is minstens zo belangrijk.
Aan beide elementen besteden we veel aandacht. Onze visie is dat
een goed proces tot een goed product leidt. Dat we daar goed in zijn
is te lezen in het rapport van de Inspectie van het Onderwijs.
Daar zijn we trots op.  


Schoolgids
De schoolgids geeft informatie over Rennevoirt en haar onderwijs. Ook de algemene afspraken zijn in de gids opgenomen. De gids is te lezen via de onderstaande link.

Schoolgids 2022-2023


Inspectie van het Onderwijs

De inspectie van het onderwijs bewaakt op verschillende manieren de opbrengsten van het onderwijs. Via onderstaande link kunt u de bevindingen van de onderwijsinspectie lezen. Vul in 'Rennevoirt' en klik op 'zoeken'. 

Cito
Rennevoirt maakt gebruik van het Cito leerlingvolgsysteem Leerling in Beeld om de vorderingen van ieder kind te volgen. We gebruiken de toets ook om in gesprek te gaan met de kinderen over hun eigen leerproces. 

In groep 8 maken we gebruik van de eindtoets Route 8. De resultaten van Rennevoirt op de toets zijn de afgelopen jaren steeds boven het landelijk gemiddelde. In de schoolgids is een overzicht van de behaalde scores opgenomen.
 
Schoolophetweb 2010 - © 2006 - 2010 Ratho B.V.