jenaplan

Jenaplanonderwijs is een eigentijds onderwijsconcept.
Waarin goed leren van basisvaardigheden belangrijk is.
Naast de kernvakken geven we specifieke aandacht aan
sociale vaardigheden, leren presenteren, leesbevordering
en dramatische vorming.


Wat is Jenaplan?

Een Jenaplanschool is een gemeenschap
waarin kinderen, ouders en leerkrachten met elkaar samenwerken.
Want samen leer je meer! 

De vier basisactiviteiten zijn:
gesprek, spel, werk en viering.
Dit is de kapstok voor Rennevoirt.

Iedereen leert anders. Toch staat de leerstof in veel klassikale scholen centraal.
Rennevoirt gaat uit van de verschillen tussen kinderen. Omdat we zo veel van elkaar verschillen, kunnen we zoveel van elkaar leren.
Dat is één van de redenen waarom we in units met stamgroepen werken. 

Basisprincipes
Rennevoirt hanteert de 20 basisprincipes van het Jenaplanonderwijs. Dit is de basis van ons pedagogisch concept. Via de link kunt u de 
20 basisprincipes lezen. 

De vier kernactiviteiten
Gesprek
Een gesprek staat voor communicatie tussen mensen. Het gesprek op school vindt vaak plaats in de kring. Door deze opstelling kunnen we elkaar goed zien en hebben we een gelijkwaardige plaats.

Spreken in een kring en leren luisteren naar anderen, zijn belangrijk voor nu en voor later. De kinderen voeren meerdere keren per week een kringgesprek. Of presenteren onderwerpen in een kring aan andere kinderen.

Spel 
Spel is de grote mensenwereld in het klein nadoen. Zo leer je indrukken en gevoelens te verwerken tot eigen beelden. 
Spel is zeer belangrijk voor een goede emotionele ontwikkeling.
Dat geldt voor alle bouwen en alle leeftijden.

Spel kent vele vormen.
Van de huishoek bij de kleuters tot het uitvoeren van zelf geschreven toneelstukjes.

Het zelf organiseren van een dagopening vraagt om onderlinge afstemming, verantwoordelijkheid nemen en zorgdragen voor een goed product. De rest van de groep, het publiek, geeft op kritische en opbouwende wijze tips en tops.

Een andere spelvorm is de weeksluiting op vrijdagmiddag. Dan laten de kinderen zien wat zij de afgelopen periode geleerd hebben.

Werk
Goed werken doe je wanneer het rustig is en het werk uitdagend is. Tijdens het werken wordt er individueel gewerkt of samengewerkt. Hiervoor gelden vaste afspraken.

Dagelijks wordt de werkperiode geëvalueerd.
In een blokuur leren de kinderen zelf hun werk te plannen, uit te voeren en te evalueren. Dit leer je stap voor stap. 

Onderzoek laat zien dat het begeleiden van een medeleerling de hoogste vorm van leren is die een kind kan bereiken. En tot het hoogste leerrendement leidt. We leren de kinderen hoe je een ander kunt begeleiden zonder het antwoord te verklappen of te vertellen hoe jij het de opdracht hebt aangepakt.

Viering
Vieren, het samen beleven en delen van gevoelens en ervaringen. Dat betekent op het ene moment dolle pret, maar dat er ook plaats is voor ademloze stilte. 
Ouders zijn hierbij van harte welkom. In de kalender staat wanneer welke groepen aan de beurt zijn.
Mensenkinderen is het blad voor Jenaplanscholen en ouders.
Via de onderstaande link kunt u een artikel uit dit blad lezen.

Het onderwijs slaat door

Waarom jenaplan NJPV

Schoolophetweb 2010 - © 2006 - 2010 Ratho B.V.