ouderraad

De ouderraad, een echte doe-raad. Wie graag de handen
uit de mouwen steekt, meer betrokken wil zijn bij de school
en wil meedenken over Rennevoirt zal zich vast en zeker
thuis voelen bij de ouderraad.
Een doe-raad
De ouderraad is een actieve club die het heerlijk vindt om zaken op te pakken en uit te voeren. Ze werken steeds in kleine groepjes, van twee tot vier personen samen met een teamlid. De draaiboeken geven een houvast, maar ieder jaar benaderen we de activiteiten met een frisse kijk en spuien we nieuwe ideeën.

Voor de evaluatie van de activiteiten en het bespreken van andere zaken die de ouderraad aangaan, komen we zes maal per jaar bijeen. In de schoolgids staan de namen van ouders die lid zijn van de ouderraad.
Bij hen kunt u terecht voor meer informatie.
Meer weten over de activiteiten die we doen?

Ouderraad
De activiteiten die we doen!

Ontvangst nieuwe kleuters
De kleuters die na de grote vakantie instromen in de onderbouw worden, samen met hun ouders, de eerste ochtend opgevangen door de directie en enkele OR-leden. De nieuwe kinderen komen dan in een rustige sfeer de school binnen, na de eerste weekopening van het jaar.

Schoolfoto’s
De schoolfotograaf legt de leerlingen en hun groepen vast op de gevoelige plaat en de OR regelt de praktische zaken er om heen.

Sinterklaas
Elk jaar brengt de Goed Heilig Man een bezoek aan onze school. De OR verleent de nodige assistentie aan Sint en Pieten. Ze organiseert ondermeer het schoenzetten en het bezoek van Sint Nicolaas aan onze school. In oktober start de werkgroep al met voorbereidingen voor dit grootse project, zodat de kinderen kunnen genieten van een mooi Sinterklaasfeest.

Kerst
Het einde van het jaar wordt in gezellige sferen samen met kinderen, ouders en leerkrachten afgesloten. De OR organiseert in samenspraak met het team een voor de kinderen overheerlijk buffet, samengesteld door hen eventueel met hulp met hun ouder/verzorger en na afloop nog een gezellig samenzijn onder het genot van een 'winters' drankje.

Carnaval
Natuurlijk viert Rennevoirt ook feest met carnaval en verwelkomt ze elk jaar ook Prins Carnaval en zijn Raad van elf. De ouderraad versiert de school, verzorgt de catering en regelt veel achter de schermen.

Open dag en informatieavond
Een keer per jaar organiseert de school een open dag voor belangstellende ouders met hun kind(eren). Zij maken kennis met Rennevoirt ‘in bedrijf’. Diezelfde avond wordt er een informatiebijeenkomst gegeven door de directie. De OR verleent die dag hand- en spandiensten.

Disco
Niets gaat boven een heerlijk avondje swingen! De bovenbouw vindt het ieder jaar weer geweldig. De OR organiseert de avond in samenwerking met enkele leerlingen, maar op de avond zelf houdt de OR zich gedeisd.

Avondvierdaagse
Vier aaneengesloten avonden wandelen: 5 of 10 kilometer. Veel kinderen en ouders doen mee aan dit sportieve evenement. De ouderraad zorgt voor energie onderweg en de medaille en het ijsje na afloop.

sport en spel
Jaarlijks is er een sportieve activiteit. Die varieert van Koningsspelen tot sponsorloop. Alles in kader van sportief samen bezig zijn.

Schoolreis
Eens in de vier jaar gaan we met de hele school op reis. Van de ouderbijdrage wordt jaarlijks geld apart gezet.

Overvliegen
Aan het einde van het schooljaar wordt er door de OR een activiteit georganiseerd met als doel de kinderen op een leuke manier 'over te laten vliegen' naar de nieuwe groep in het volgende schooljaar. De 'oude' leerkracht zwaait uit en de 'nieuwe' leerkracht ontvangt met open armen. De ouders zijn altijd van harte welkom om de viering van de mijlpaal bij te wonen. De invulling van de activiteit is ieder jaar weer een verrassing.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is door de ouderraad gesteld op 32,50 euro per kind. Beheer en besteding ligt bij de stichting van de ouderraad. De bijdrage is vrijwillig. Tevens is het een spaarpot voor het schoolreisje en de werkweek van de bovenbouw.

RABO NL98 RABO 0144130688


ouderraadrennevoirt@gmail.com 

Schoolophetweb 2010 - © 2006 - 2010 Ratho B.V.