lezen en dyslexie

Lezen en voorlezen zijn belangrijke activiteiten. Op Rennevoirt stimuleren we kinderen op allerlei manieren een goede lezer te worden. We lezen als leerkrachten veel voor. In boekenkringen presenteren kinderen hun lievelingsboeken aan elkaar. We gebruiken afwisselende werkvormen voor het technisch lezen. En kan het nog mooier?
De school staat naast de bibliotheek en daar maken we veel gebruik van.

Algemene informatie over lezen
De nadruk van het aanvankelijk leesonderwijs ligt in groep 3, maar sommige kinderen hebben veel eerder diverse leesstrategie├źn onder de knie. We werken op Rennevoirt met de methode 'Veilig Leren Lezen' die ons de mogelijkheid geeft om in te steken op het niveau van de leerling. Vanaf groep 4 werken we met de methode Estafette.
Leesflyer voor ouders

Protocol Leesproblemen en dyslexie  
Op Rennevoirt is er sinds 2009 een schooleigen dyslexie protocol opgesteld. In dit protocol staat voor groep 1 t/m 8 beschreven hoe we kinderen met lees- en spellingproblemen signaleren, begeleiden en volgen. Hierdoor is er een vast kader ontstaan en kunnen we dankzij het vroegtijdig signaleren ook veel lees- en spelling problemen voorkomen. Hoe eerder de problemen worden opgespoord, des te groter is de kans dat zij kunnen worden verholpen. Bij kinderen bij wie de leesproblemen zo hardnekkig zijn dat er dyslexie wordt vastgesteld stellen we een handelingsplan op. Hier wordt een dyslexiekaart aan toegevoegd, waarin beschreven staat welke aanpassingen er voor het kind nodig zijn. Te denken valt aan het voorlezen van een tekst, meer tijd om oefenstof te verwerken, etc. Hierdoor is het voor zowel het kind als de leerkrachten die met het kind werken duidelijk welke afspraken er zijn gemaakt.

Dyslexiespecialisten
Sinds 2008 is Rennevoirt bezig het dyslexieprotocol in te voeren. Om goede begeleiding te kunnen geven hebben twee leerkrachten zich gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met dyslexie. Zij mogen doordat zij deze opleiding gevolgd hebben van de zorgverzekeraars kinderen begeleiden die ernstige dyslexie hebben. Deze kennis gebruiken wij ook voor het dagelijkse leesproces.

Als u op de foto klikt kunt u meer informatie lezen over het Masterplan Dyslexie.Leesbevordering
In groep 6 doen de kinderen mee aan het project 'De Rode Draad'.

De 'Rode Draad' is een stimuleringsproject ter bevordering van het lezen en de leesbeleving. We doen dit in samenwerking met de bibliotheek Berkel-Enschot. Een plaats waar je veel boeken kunt lenen is natuurlijk de BIBLIOTHEEK. De bieb staat achter de school.
Met de schoolpas halen we daar regelmatig boeken voor in de klas.

In november doet de bovenbouw mee aan de voorleeswedstrijd. Kinderen geven zich hiervoor zelf op. Na een voorronde op school is er tweede ronde tussen de andere twee scholen in het dorp.
 

Schoolophetweb 2010 - © 2006 - 2010 Ratho B.V.