links

Op internet is veel informatie te vinden.
Hier enkele interessante sites.


www.latenlezen.nl

Een site voor kinderen, ouders, leerkrachten, speelzaalleidsters die informatie
zoeken over kinder- en jeugdlectuur. Er is een nieuwsrubriek, databank met
taalstimuleringsprojecten, titels van kinderboeken en informatie over schrijvers en illustratoren.

www.bibliotheek-berkel-enschot.nl
Een plek waar je veel boeken om het lezen te stimuleren

www.jenaplan.nl

De site van de Jenaplanvereniging Nederland waar Rennevoirt lid van is.

http://jenaplan.startpagina.nl/
De startpagina waarop veel informatie over het jenaplanonderwijs staat.

www.denkveiligkiesveilig.nl

Op deze site staan aanwijzingen hoe eerste hulp te bieden bij ongevallen met kinderen van verschillende leeftijden.
Via de veiligheidswinkel kunnen informatieboekjes en apparaten worden aangeschaft.

www.onderwijsinspectie.nl
De onderwijsinspectie weet veel van en over scholen.

www.onderwijsplein.nl
Informatie over onderwijs voor ouders en leerkrachten.

www.hoogbegaafd.pagina.nl
Hoogbegaafd? Wat nu?  Leerproblemen?

Tot slot enkele site met tips voor gezonde traktaties.

http://www.ggdzw.nl/Traktaties_main.html   

http://www.party-kids.nl/titels.asp?intCategorie=1   

http://www.jufsanne.com/traktatie.htm

Schoolophetweb 2010 - © 2006 - 2010 Ratho B.V.